Základní informace o projektu

Projekt a stavba „MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU“ společnosti FUTURPOL, s.r.o. vychází z potřeb doplnit do maloobchodní sítě Mohelnice chybějící zboží a produkty.

Jedná se o nemovitost s lukrativní pozicí na prahu historického jádra Mohelnice, umístěnou před městskými branami na rohu ulic Okružní a Smetanova. Tvoří takto nároží Náměstí Tyrše a Fügnera se vstupem do centra města. Objekt nabízí prodejní plochu do krátkodobého i dlouhodobého nájemního vztahu.


Sociální automobil pro Charitu

Charita Zábřeh - Sociální služby, zdravotní péče, humanitární pomocSpolečnost FUTURPOL, s.r.o. – vlastník multifunkčního objektu Kovárna - se nezabývá jen obchodními aktivitami, které jsou hlavní náplní její činnosti, ale snaží se též pomáhat potřebným spoluobčanům a přispívat na charitativní projekty v domácím regionu. Jednou z charitativních aktivit byl i finanční příspěvek na tzv. Sociální automobil pro Charitu v Zábřehu na Moravě.

Hlavní myšlenkou celorepublikového projektu „Sociální automobil“ je snaha pomoci organizacím poskytujícím sociální služby obnovit vozový park prostřednictvím reklamy místních firem. V případě automobilu pro zábřežskou Charitu se pro dobrou věc rozhodlo třicet devět firem, a to především ze Zábřežska, Postřelmovska a Mohelnicka a jednou z nich byla i společnost FUTURPOL. Dodávkové vozidlo Renault Kangoo, na které firmy mohly přispět od listopadu loňského roku, dostala Charita do nájmu za symbolickou jednu korunu, sama bude hradit jen provozní výdaje. Klíče od nového Sociálního automobilu slavnostně předal zástupce reklamní agentury Kompakt s.r.o. do rukou ředitele Charity Zábřeh Jiřího Kargera 14. května 2014 na slavnostní akci za účasti zaměstnanců Charity, tisku, regionální TV, zástupců sponzorů, starosty města Zábřeha, představitelů církve, kteří novému automobilu požehnali a veřejnosti. Automobil bude zajišťovat pečovatelskou službu na Postřelmovsku.
Nominace na Cenu Klubu Za starou Prahu

V únoru 2014 se budově polyfunkčního domu Kovárna dostalo další pocty. Naše Kovárna byla nominována do desátého ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu (KZSP). Tato cena se každoročně uděluje za novou stavbu v historickém prostředí a může ji získat autor stavby z celé České republiky. Porotu Ceny KSZP tvoří 21 členů výboru KSZP, jemuž se říká Domácí rada. V letošním ročníku rada diskutovala o dvanácti stavbách, které se ucházely o Cenu KZSP. Do finále rada nakonec vybrala šest staveb a mezi nimi byla i naše Kovárna. Vítězem se sice stal jiný objekt, ale pro Kovárnu je to velká pocta.


Čestné uznání za citlivý investorský počin
v historickém prostředí Mohelnice

Začátkem měsíce října proběhlo v Olomouci v prostorách technického zázemí vily na sile vyhlášení a předání cen a čestných uznání v architektonické soutěži Cena Rudolfa Eitelbergera 2013. Náš mutlifunkční dům Kovárna, navržený lanškrounským architektem MgA. Přemyslem Kokešem ze společnosti ai5 architekti, byl poctěn čestným uznáním za citlivý investorský počin v historickém prostředí Mohelnice.

Cenu Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a Olomouckém kraji uděluje občanské sdružení Za krásnou Olomouc. Ocenění nese jméno významného olomouckého rodáka a spoluzakladatele dějepisu umění a památkové péče v rakouské monarchii Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817–1885). Autory výtvarné podoby ceny jsou sochař Jaroslav Koléšek a grafik Zbyněk Baladrán.

Sedmičlenná komise složená z členů sdružení i externích odborníků, která vyhodnocuje podněty svých členů i širší veřejnosti ocenila, že architekt Kokeš vnesl vitalitu do dnes již tradičního tématu „domu s okny“ – tradičního obrazu stavby s klasickými okny a sedlovou střechou. Podal jej nově a neotřele. Zvoleným měřítkem a úctou k rostlému urbanismu města prokázal ty nejvyšší architektonické kvality.

Porota také ocenila na současné poměry skromný a citlivý investorský vstup do historického prostředí Mohelnice. Novostavba polyfunkčního domu reaguje na potřeby malého města, nabízí prostory pro maloobchodní síť a lokální služby. Kovárna, jak je dům přezdíván, plní skvěle svoji městotvornou roli, jak z hlediska urbanistického, tak v širších sociálních vazbách města.

Oceněna byla i rekonstrukce Náměstí Svobody v Mohelnici.


Čestné uznání za citlivý investorský počin

Kovárna na mapě

Kovárna na mapě

Mám zájem o více informací

ZEPTEJTE SE NÁS ON-LINE » NEBO VOLEJTE
+420 583 430 466
?>